Motul produkty pre priemysel

Odborné vedomosti divízie MotulTech sa dokážu vysporiadať s konkrétnymi priemyselnými obmedzeniami vďaka vysokej spôsobilosti a inovačným riešeniam, a to od úplného začiatku, kedy je zložitý komponent ODLIEVANÝ v odlievacom stroji až do momentu VŔTANIA a spracovania pomocou sofistikovaného počítačovo riadeného stroja. V automobilovom priemysle, kde je konkrétny zložitý komponent montovaný do moderného motora, ktorý je potom namontovaný do karosérie vozidla. Motory sú PLNENÉ len tým najlepším, čo firma Motul ponúka – výrobkami, ktoré sú založené na skúškach oleja 300V v tých najprísnejších laboratóriách v rôznych kútoch sveta – na pretekárskych tratiach.

Oleje Motul pre priemysel

VÝROBA AUTOMOBILOV

Mazivá sú rozhodujúce pre efektívnosť vašej výroby a niekedy dokonca tvoria neoddeliteľnú súčasť vášho produktu. My, v spoločnosti MotulTech, si uvedomujeme, že byť na globálnom trhu automobilových súčiastok konkurencieschopným, vyžaduje dodržiavanie termínov a neustále úsilie o znižovanie prestojov a rozširovanie výroby. Zároveň chápeme dôležitosť inovácií, ktoré skvalitňujú výkonnosť produktu. Voľbou správneho maziva a služieb podľa vašich požiadaviek môžete vo vašej prevádzke docieliť skutočných rozdielov. Naša špičková technológia automobilových a priemyselných mazív vám môže pomôcť znižovať náklady na výrobný proces a náklady vlastníctvo výrobného zariadenia a zároveň zlepšiť výkonnosť produktu vďaka: zvýšenej ochrane, predĺženej životnosti oleja a zariadení a zlepšené efektivite.

ŤAŽOBNÉ STROJE

Súčasné ťažobné zariadenia často bežia pri maximálnom napätí a vysokej záťaži. Očakáva sa, že jednotlivé súčiastky pobežia spoľahlivo a dlho. Bežné mazivá nie sú schopné tieto požiadavky splniť. Vplyvy môžu byť fatálne, pretože ak dôjde pri práci k zlyhaniu zariadenia, môže dôjsť vážnemu ohrozeniu harmonogramu vášho projektu a vaša spoločnosť bude čeliť stratám. S mazivami MotulTech sa môžete spoľahnúť na maximalizáciu doby prevádzkyschopnosti vášho zariadenia a tým aj na svoje zisky. Naše mazivá sú vyvíjané za účelom zlepšovania výkonnosti zariadení, znižovania prestojov a prevádzkových nákladov a predlžovania životnosti zariadenia. Naše mazivá, oleje a kvapaliny pre ťažobný priemysel sú vyvíjané pre zaisťovanie mimoriadnej ochrany zariadenia pred veľkými výkyvmi teplôt a prírodnými podmienkami.

STAVEBNÝ PRIEMYSEL

Prevádzkové podmienky vo výrobe stavebných materiálov sú tie najnáročnejšie v rámci priemyselného trhu. Zahŕňajú veľké zaťaženia, rázové zaťaženia, extrémne teploty, vystavenie poveternostným vplyvom a neustálu prítomnosť znečisťujúcich látok, napríklad cementového prachu. Výroba stavebného materiálu prebieha nepretržite. Preto sú tiež komponenty, ako napríklad ložiská a prevody rotačných sušiacich pecí, valcových lisov a drvičiek, neustále vystavované opotrebeniu. Voľba správneho maziva je preto kľúčová. Nesprávny výber môže viesť k predčasnej poruche komponentov a v najhoršom prípade môže dôjsť aj k zastaveniu výroby, čo nesie so sebou vysoké náklady na údržbu a straty na obrate. Mazivá MotulTech sú zárukou vysoko kvalitných olejov a tukov, ktoré zlepšujú vašu produktivitu a predchádzajú neplánovaným prestojom.

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

Firma MotulTech ponúka celý rad vysoko výkonných mazív vyhovujúcich norme NSF H1 pre všetky odvetvia potravinárskeho priemyslu a obalového priemyslu, napr. pre pekárov, výrobu nápojov, mliekarenských produktov, mäsa a ďalších. Sú vhodné pre všetky komponenty a strojné zariadenia, ako napríklad ložiská, reťaze, prevody, kompresory, ventily a súčiastky - v mixéroch, plniacich linkách, baliacich strojoch a mnohých ďalších.

VSTREKOVANIE PLASTICKÝCH HMÔT

V dnešných procesoch výroby plastov môžu vysoké tlaky a teploty pôsobiť na vaše stroje a komponenty v podobe veľkého zaťaženia, ale vaše zariadenie musí spoľahlivo bežať po mnoho výrobných cyklov. Spoločnosť MotulTech ponúka širokú škálu produktov pre mazanie zariadení pre vstrekovanie plastov do foriem - od hydraulických a prevodových olejov až po vysoko výkonné mazivá. Ak budete táto mazivá aplikovať na trecie body vašich zariadení, ušetríte tak pri údržbe veľa času, ktorý môžete venovať výrobe.

KOVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image